Algemene voorwaarden

Algemeen

Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Tufft akkoord gaat. Tufft heeft het recht zonder opgave van reden de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te veranderen. Voor een koopovereenkomst gelden echter de voorwaarden zoals op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Levering / verzendkosten

Voor de verzendkosten / administratiekosten binnen Nederland wordt €1,- gerekend. Alle producten zijn met de hand gemaakt en de voorraad wordt zo goed mogelijk bijgehouden. Wij streven naar een levertijd van 1-3 werkdagen, producten die niet op voorraad zijn worden binnen 10 werkdagen geleverd (beide na ontvangst van betaling). Indien materialen niet meer leverbaar zijn vervalt de koopovereenkomst of wordt er naar een andere oplossing gezocht. Uitzondering op de levertijd is de vakantieperiode. Tijdens deze periode wordt op de homepage duidelijk vermeld dat de levertijd langer is. De levertijd gaat dan in op de eerste werkdag na de vermeldde vakantieperiode. De vermeldde leveringstijden zijn slechts een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling

Bij vooruitbetaling wordt uw bestelling verzonden wanneer de betaling bij Tufft binnen is. Wanneer een vooruitbetaling niet binnen tien werkdagen na plaatsen van de bestelling binnen is, wordt de bestelling geannuleerd en vervalt de overeenkomst.

Klanten uit België kunnen bestellen via mail en betalen doormiddel van een internationale overschrijving.

Ruilen

Het kan zijn dat het artikel tegenvalt. U hebt dan de mogelijkheid om uw bestelling te ruilen zolang het product ongebruikt en onbeschadigd is en in de oorspronkelijke verpakking zit. Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van de koper. Ruilen kan alleen binnen 14 dagen mits, onbeschadigd en met een print van de factuur bijgesloten. Schrijf op de factuur wat u wilt ruilen, of geef dit van tevoren duidelijk per e-mail aan.

Retourneren

Uw aankoop mag tot maximaal 14 dagen na aankoop geretourneerd worden, mits ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking en met bijsluiting van de factuur. Retourzendingen zonder factuur nemen we niet in behandeling. Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van de koper. Terugbetaling van het aankoopbedrag minus de verzend- en afhandelingskosten vindt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling plaats. Retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn worden niet in behandeling genomen. Vermeld duidelijk op de factuur naar welk rekeningnummer we het bedrag kunnen terugstorten.

Retourzendingen sturen naar:
Tufft
t.a.v. retour
Zandhofsestraat 30
3572 GG Utrecht

Garantie

Tufft garandeert dat alle artikelen voldoen aan normale eisen van deugdelijkheid. Als bij normaal gebruik, gebreken optreden aan het artikel dan krijgt u na het terugsturen van het defecte artikel of na overleg, een nieuw artikel toegestuurd. Beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 1 dag na ontvangst van uw bestelling melding maakt. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender. U krijgt 1 maand garantie op uw aankoop. Van garantie is uitgesloten: Schade door verkeerd aanbrengen van de prints, verkeerd wassen of strijken. Lichte verkleuring van prints door gebruik en wassen, afgeven van prints, algemene slijtage door gebruik en loslaten van prints. U dient bij het product dat wordt teruggezonden voor vervanging, een print van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht toe te voegen.

Retourzendingen zonder factuur worden niet in behandeling genomen.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. Tufft gebruikt deze gegevens alleen om u in de toekomst eventuele aanbiedingen te kunnen doen mits u hiervoor toestemming heeft gegeven door u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan de kleur van foto's van de prints afwijken van kleuren in het echt. Alle foto’s en specificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Aan de kleuren en afmetingen kunnen geen rechten ontleend worden. 

Prijzen

De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. 

Aansprakelijkheid

Tufft is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tufft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Tufft gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.